GPS Spy MobileGPSpy v4.0.9
דרישות מערכת: Android 1.6+
התוכנה מיועדת לעקוב אחרי הילדים \או העובדים
שלך ולדעת הכן הם וגם לתעד את המיקום שלהם
ממש בכל רגע נתון


הורדה שלי העלאה לשרת חנמי \קצת תגובות לא יזיקו


רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -