בפורום עריכה בארץ וגם בחו"ל התלוננו אנשים כי קבצים מסויימים נחתכים בעת עריכה ב-premiere CC
בחו"ל זה הופיע גם עם גרסאות קודמות של פרמייר:.

I'm working with Adobe Premiere Pro CS6 and I have all updates installed. This is my first time posting and I've only been using CS6 for a few months so I'm still a newbie. That being said here's my dilemma: a project I had worked on yesterday without any issues is now missing the upper half of the video. I didn't have a problem before and this is the first time I'm having to deal with this. For some reason, the problem is only occuring when I use files larger than 1GB. When I switch to a lower quality video file that is 160MB, for example, I don't have the problem of missing the upper half of the video. I also tried exporting to see if the problem gets corrected during the export process but it also comes out missing the upper half of the video.
הפתרון שמצאו הוא הסרת עדכון של חלונות, והנה כלשונו:
We have experienced the exact same issue in our software product. We have narrowed it down to windows updates under MS bulliten MS13-057. Specifically, on XP kb2834904 and on windows 7 kb2803821.
For us, it occurs when decoding WMV9 files. Not all uses of WMV decoding are affected, but I confirmed that when connecting the WMV decode DLL to a sample grabber for RGB32 video, the frames arrive black on top, so that points directly to decoding internals of the WMV Decode dll.

You can uninstall these windows updates to resolve your problem. Hopefully Adobe can rally Microsoft to fix this properly ASAP.

אז קודם כל אינפורמטיבית שתדעו.

שנית, האם מישהו התנסה בבעיה כזו כי עדכון חלונות במספר זה נמצא בקובץ עדכונים של PL

אהי עורכת אבל עד היום לא היתה לי בעיה כזו

תודה