לא מצליחה להעלות תמונה

הודעה היא:
ההוראה ב-סססססס בצעה הפניה לזכרון XXXXX
לזכרון לא היתה אפשרות read

לחץ לאישור די לסיין את התוכנית

(ההודעה הזו מופיעה במספר תוכניות


תודה