Trend Micro HouseCall 8

קו הגנה שני וקריטי במערך אבטחת המחשב


רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -


התוכנה חינמית לחלוטין

תוכנה זו איננה תחליף לתוכנת אנטי וירוס מלאה,מכיוון שאין היא מספקת הגנה בזמן אמת.
אבל כקו הגנה שני היא סורקת ומסירה באמצעות יכולות הזיהוי ןההסרה שלה הדבקה שלה כל מזיק .

עוד לפני ההתקנה סורקת התוכנ את המערכת לבדוק האם היא נגועה או לא ורק אז מתחיל תהליך התקנה עצמוץ

התקנת האנטי וירוס המלא{ לא משנה איזה לצורך העניין}

תיתן לך הגנה משמעותית נגד תוכנות זדוניות ביותר - אך לא נגד כולם .
אפילו חלק ממנועי האנטי וירוס הטובים ביותר
ייכשל כדי להסיר אולי3% מהאיומים בם הם נתקלים . ואז יש סיכוי טוב, בשלב מסוים , שהמערכת שלך תידבק על ידי וירוס שתוכנת האבטחה שלך לא הכירה .
TREND MICRO השכילו ליצור תוכנה בעלת כושר הסה מדהים ובפרט לגי המזיקים הקשים והעקשנייןם ביותר להורדה.

מומלץ לסרוק{ ניתן גם מדיסקאונקי} אחת לשבועיים.רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -