תימני נופל מקומה 15 ,כל הדרך הוא מבקש מאלוהים שיעזור לו הוא צעק בבקשה אלוהים תעזור לי אני יתרום את כל החסכונות שלי אני יביא לעניים כסף אני יביא כל יום צדקה אני יעשה הכל רק תציל אותי , התמני נופל על המזרון קם ואומר אח איזה שטויות אני מדבר שאני בלחץ