R-Wipe&Clean v9.8 build 1837
פתרון מלא למחיקת קבצים חסרי תועלת מוחק רשומות לא פעילויות, כגון קבצי אינטרנט זמניים, ההיסטוריה, עוגיות, השלמה אוטומטית טפסים וסיסמאות,, קבצים זמניים, וכו', ולפנות את שטח הדיסק מקבצים מיותרים .


הורדה:7.01 Mb ניידת
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

אתר הבית
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

תיהנו