סרטון הסברה יפה על הקמת המצוף הימי כ-10 ק"מ מחוף חדרה,
שדרכו יספקו מיכליות גז נוזלי כשליש מצריכת הגז של ישראל.