רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

סורק מסמכים ותמונות באיכות גבהה ביותר . מאזן צבע לקבלת תמונה באיכות מקור .תומך מעל ל200 סוגי מצלמות דיגיטליות .עם אפשריות רבות
.הורדה:Windows
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -
או
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

הורדה :MacOSX
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -
או
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

אתר הבית:
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

תיהנו