סטודנט לפילוסופיה התיישב ליד פרופסור סועד באוניברסיטה.
הפרופסור אומר לו: "ציפור וחזיר לא סועדים יחד !"
"טוב, אז אני עף מפה...", אומר הסטודנט.
הפרופסור כועס מתכוון להתנקם, אבל הסטודנט עונה נכון לכל השאלות שבמבחן, אז הפרופסור מציג לו שאלה:
"אתה צועד ברחוב ומוצא שני שקים: אחד מכיל כסף, השני - חכמה, איזה שק תבחר ?"
"השק עם הכסף !" עונה הסטודנט.
"אני הייתי בוחר בחכמה, כמובן !", מגחך הפרופסור.
"טוב, אנשים לוקחים תמיד מה שאין להם..." עונה הסטודנט.
הפרופסור רותח מזעם לוקח את המבחן ורושם "שמוק".
הסטודנט לוקח את המבחן ומתיישב.
אחרי מספר דקות אומר לו: "אדוני הפרופסור חתם, אך שכח לתת ציון..."