מטוס שעמד להמריא, החל לשדר אותות מצוקה והטיסה נדחתה בשעה.
אחרי ההמראה, פנה אחד הנוסעים אל הדיילת "תסלחי לי, למה הטיסה התעכבה?"
"זה מכיוון שהטייס הראשי זיהה רעשים מוזרים באחד המנועים וסירב להטיס את המטוס!" ענתה הדיילת.
"ולקח לטכנאים שעה שלמה לתקן את הרעשים?" התעניין הנוסע.
"לא בדיוק..." השיבה, "לקח שעה עד שמצאנו טייס אחר שהסכים להטיס את המטוס"


באחת התפילות, רואה הרב את אחד האורחים ניגש אל ארון הקודש,
סופק כפיו ואומר בהשתפכות: "תודה, תודה, תודה"
"על מה אתה מודה כל כך?" התעניין הרב.
"אתה רואה את הבניינים האלה?" מצביע האורח אל מחוץ לחלון,
"כולם שלי. רואה את כל המכוניות הללו? כולן שלי. הכול פה שלי"
"באמת?" מתפלא הרב "אני מתפלל שלוש פעמים ביום, נותן שיעור כל יום,
פונה לבוראי בכל מעשיי ולומד בכל הזמן שנותר לי. ובכל זאת, הפרוטה לא מצויה בכיסי"
"אתה יודע למה זה?" אומר האורח, "זה כי אתה נודניק"


איש אחד נתפס על מהירות. עוצר אותו השוטר ומבקש לראות רישיונות.
כשהנהג מוסר לו את הרישיונות, מסב השוטר את תשומת לבו לכך שהרישיון לא בתוקף.
"בטח לא בתוקף" אומר הנהג, "אחד החברים שלך החרים לי אותו לפני חצי שנה!"


ילד פונה לאמו ושואל "אמא, נכון שאלוהים נותן לנו את המזון ושומר עלינו?"
"נכון" עונה האם.
"ונכון שהחסידה מביאה את הילדים?" הוא ממשיך ושואל.
"נכון" עונה האם.
"אז למה אנחנו מחזיקים את אבא?"


יהודי אחד חוזר מהלוויה של אשתו. איך שהוא נכנס הביתה, נופלת לבנה מהגג ופוגעת בראשו.
מפנה היהודי את ראשו כלפי מעלה ואומר: "שרה? כבר הגעת למעלה?!"