Auto Power-on & Shut-down 2.80

מפעיל ומכבה אוטומטית את המחשב לעבודה בתאריך ובשעה נקובים, גם אם המערכה הופסקה במצב שינה.


הורדה:
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

אתר הבית:
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

תיהנו