Mask My IP 2.3.5.6
בעת חיבור לרשת, המחשב שלך יש זיהוי ייחודי כתובת IP שהכתובת שלך, להתריע כולם מי אתה ואיפה אתה נמצא. כאשר אתה מבקר בחנויות מקוונות, או לשלוח דואר אלקטרוני, כתובת ה-IP שלך הקשורה לפעילות זו, והוא מזהה אותך אישית. האקרים שגונבים נתונים אישיים יכולים להיכנס למחשב שלך, לנטר את הפעילות שלך, לגנוב את המידע האישי שלך. זאת התכונה שתעזור לפתור את הבעיה הזו.


הורדה:
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

אתר הבית:
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

תיהנו