Active Unformat 2.5.3.21
תוכנה נועדה כדי לפתור כמעט כל אובדן נתונים בתרחישים עקב כשל לוגי. ניתן לשחזר קבצים שנמחקו בדיסק או שנמחקו משחזור או פגם במחיצות . כמו כן גם משחזר נתונים לאחר פירמוט בפקודה format.הורדה:ניידת 6.6 Mb
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

אתר הבית:
רק משתמשים רשומים / מחוברים יכולים לצפות בקישור -

תיהנו